Європейський Союз здійснив та продовжує здійснювати вимоги до гармонізації унікального єдиного ринку з визнанням продуктів, що відповідають європейським директивам, регламентам та узгодженим стандартам - законодавчі вимоги ЄС.

IK «EU Certification» VAT LV40002155625 діє на ринку оцінки відповідності Європейського Союзу з 2010 року.

Наша команда вітає співпрацю з органами сертифікації та консалтинговими структурами з країн СНД.

сертифікація продукції оцінка відповідності СЄ маркування

У договорі між виробником та уповноваженим представником (European Authorised Representative) передбачається, що

 

- представник за дорученням виготовлювача проводить аналіз документації, наданої виробником, пов'язаної з підтвердженням відповідності продукції, виконує оперативну допомогу виготовлювачу по створенню та підтримці технічної документації – технічного файлу (зберігає 10 років), виконує функції як контактну особу виробника з усіх питань, пов'язаних з відповідністю продукції Директивам та нормам Європейського Союзу при нагляді за ринком європейської влади. Представник може брати участь у споживчій експертизі, випробуваннях виробу при споживчих інцидентах, в аналізі даних інцидентів, брати участь у процедурі відкликання виробу з ринку, якщо така ситуація станеться. Представник може інформувати потенційних споживачів виробу за технічними та споживчими характеристиками, у тому обсязі, який визначив для нього виробник. Представник може виконувати функції щодо відстеження технічного законодавства ЄС, у тому числі гармонізованих стандартів та інформувати виробника з усіх питань, пов'язаних із зміною стандартів, що стосуються продукції виробника.

Представник не має права розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію стосовно бізнесу виробника, у тому числі й технічну, за винятком випадків, коли ця інформація необхідна органам нагляду ЄС.

Представник за дорученням (договір) виробника під свою повну відповідальність складає та підписує ЄС Декларацію Відповідності.

 

 

Кожна Директива встановлює процедури, які виробник повинен використовувати для об'єктивної оцінки відповідності продукції вимогам директиви і, отже, мати можливість наносити CЄ знак на продукт. Виробник повинен скласти та зберігати для будь-яких перевірок компетентними органами декларацію відповідності, в якій зазначено директиви та технічні стандарти, що застосовуються до продукта.

Усі Директиви вимагають підготовки Технічного файлу або технічного документа, в якому вказуються технічні характеристики продукту та випробування, проведені для підтвердження його безпеки та відповідності директивам.

 

 

Досвід, накопичений у галузі маркування CЄ, дозволив нам оптимізувати всі процедури, необхідні для отримання сертифікату CE продуктів у короткий термін та з низькими витратами.

Коли виробник хоче отримати маркування CЄ для свого обладнання, завжди ставить запитання - «Скільки це коштує?».

На жаль, однозначної відповіді на це питання немає, вартість залежатиме від багатьох змінних, включаючи складність продукту і від того, чи ви збираєтеся виконувати якісь трудомісткі роботи самостійно.

Якщо ви як виробник проводите оцінку відповідності самостійно, плата не стягується. Однак, якщо ви користуєтеся послугами нотифікованого органу або ваш продукт вимагає незалежної оцінки нотифікованим органом відповідно до правил ЄС, вам доведеться заплатити за цю послугу. Витрати залежать, серед іншого, від того, яка процедура сертифікації застосовуватиметься до вашого продукту і наскільки вона складна через характер вашого продукту.

IK «EU Certification» дотримується Кодексу професійної поведінки, який служить для захисту суспільства загалом, клієнта зокрема та репутації професії експертів з оцінки відповідності.

Професійна поведінка чітко визначає очікування замовника кожного нашого співробітника щодо професії. Співробітники IK «EU Certification» знають і дотримуються всього законодавства, яке стосується їх діяльності.

Члени нашої професійної команди мають стаж у своїх професіях від семи до сорока років і не примушують будь-яку особу чи осіб порушувати якесь чинне законодавство чи закони, що стосуються європейської та глобальної оцінки відповідності продукції.

Ми ніколи не діємо від імені будь-якої особи або осіб, які викликають або сприятимуть порушенню будь-якого законодавства чи законів, що застосовується, у будь-який час.

Наші експерти не роблять публічних заяв від імені IK «EU Certification» або його членів, якщо вони не уповноважені робити це письмово.

Новини

Архів